Sektor publiczny w Polsce rozwija się dynamicznie od wielu lat. Rozwój ten spowodował wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w sektorze publicznym i społecznym. Kierunek Zarządzanie publiczne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwenci tego kierunku będą odpowiednio przygotowani do pełnienia ważnych funkcji w sektorze publicznym, społecznym i instytucjach typu non-profit. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tych studiach, zapraszamy do dalszej lektury!

W trackie studiów:
Program studiów został przygotowany w oparciu o najlepsze wzorce stosowane na uczelniach zagranicznych od wielu lat. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z sektora publicznego (np. pracownicy Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich) oraz doskonale przygotowana kadra wykładowców uniwersyteckich. Studenci w czasie swoich studiów opanują szereg kluczowych umiejętności, np.:
-wykorzystanie różnorodnych instrumentów w procesie zarządzania organizacjami z sektora publicznego, 
-kreowanie rozwoju społeczno-gospodarczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i koncepcji,
-stosowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie współpracy administracji publicznej z otoczeniem zewnętrznym.
W programie studiów znajdą się przedmioty, które w sposób przekrojowy będą prezentować zagadnienia z zakresu zarządzania sektorem publicznym, np.:
-Podstawy działalności biznesowej,
-Podstawy zarządzania,
-Prawo cywilne i handlowe,
-Matematyka i statystyka w zarządzaniu,
-Marketing w administracji publiczne,
-Przedsiębiorczość w sektorze publicznym,
-e-administracja,
-Gospodarka przestrzenna,
-Współpraca administracji publicznej z otoczeniem,
-System administracji publiczne,
-Podstawy polityki publicznej.
 
Po studiach:
Dzięki doskonałemu przygotowaniu absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne będą przygotowani do pełnienia istotnych funkcji administracyjnych w sektorze publicznym, społecznym i organizacjach typu non-profit.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->