Dzięki niemcoznawstwu na Uniwersytecie Gdańskim możesz podczas studiów nauczyć się języka niemieckiego niemal od zera. Program studiów obejmuje dwa bloki tematycznie: filologiczny, czyli praktyczną naukę języka oraz historyczno-społeczny, na który składają się zagadnienia związane z historią stosunków polsko-niemieckich. Na absolwentów niemcoznawstwa czekają ciekawe oferty pracy zarówno w Polsce jak i Niemczech. Niemcoznawstwo jest prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego jako studia pierwszego i drugiego stopnia.


Freud, Kant, Nietzsche, Goethe, Bach, Luter… to tylko niektóre nazwiska wybitnych uczonych i twórców kręgu niemieckojęzycznego. W jaki sposób dotrzeć do treści ich dzieł bez pośrednictwa osób trzecich, takich jak tłumacze oraz interpretatorzy? Wystarczy zgłębić język niemiecki. Świetnym pomysłem do realizacji takiego celu są studia filologiczne, poświęcone językowi naszych najbliższych sąsiadów. Taki wybór jest z pewnością znakomitą decyzją osób, które wykazują talent językowy. Dzięki znajomości niemieckiego mogą czytać niemiecką literaturę, a także prowadzić rozmowy.

Profil kandydata na Filologię germańską

Jakie są obszary zastosowania tego rodzaju umiejętności? Jest ich bardzo wiele. Najbardziej banalnymi i pospolitymi wydają się biznes i handel międzynarodowy. Obok tego, przed filologami niemieckimi, rysuje się jeszcze bardzo wiele różnych możliwości. Wiele szkół publicznych i niepublicznych prowadzi naukę języka niemieckiego, dlatego istnieje nadal zapotrzebowanie na dobrych nauczycieli. Język niemiecki może być przedmiotem pracy badawczej i naukowej, może także stanowić znakomitą pomoc w zdobywaniu kolejnych stopni i tytułów naukowych w innych dziedzinach. Wreszcie może on stanowić narzędzie komunikacji w rządowych i pozarządowych organizacjach międzynarodowej współpracy kulturalnej, społecznej i ekonomicznej. Kandydat na studia germanistyczne to człowiek, który ma już pewne umiejętności językowe, ukształtowane w trakcie nauki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Jeżeli na którymś z tych etapów zabrakło okazji do nauki języka, nie trzeba tracić nadziei. Przy odpowiedniej determinacji, każdy brak daje się nadrobić ciężką i solidną pracą. Warunkiem wstępnym jest najczęściej pomyślne zdanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, choć są także uczelnie, w których można rozpocząć naukę języka Goethego od podstaw.

Profil absolwenta Filologii germańskiej

W sposób najkrótszy, można powiedzieć, że osoba, która ukończyła filologię germańską, zna język niemiecki. Co to oznacza w praktyce? Może swobodnie porozumiewać się w tym języku, omawiając sprawy konkretne oraz abstrakcyjne. Formułuje myśli jasno, poprawnie oraz precyzyjnie. Potrafi także wykonywać tłumaczenia z języka niemieckiego i na język niemiecki. Mogą one mieć charakter ustny lub pisemny. Zna także kulturę niemieckojęzycznego obszaru cywilizacyjnego. W trakcie studiów absolwent zyskał umiejętności i kompetencje niezbędne do samodzielnego tworzenia różnego rodzaju tekstów w języku Goethego. Absolwenci specjalności nauczycielskich odznaczają się także umiejętnościami pedagogicznymi, niezbędnymi w czynnym uprawianiu dydaktyki języka obcego.

Profil germanisty

Zawodowy germanista może się okazać człowiekiem realizującym się na bardzo wielu zróżnicowanych stanowiskach, w ramach których będzie wykorzystywać swoje umiejętności językowe. Możliwości jest bardzo wiele. Corocznie rosną wskaźniki, ilustrujące poziom współpracy gospodarczej z Republiką Federalną Niemiec, dlatego miejsc pracy w różnych sektorach gospodarki, finansów i handlu stale przybywa. Stale rozwijającą się gałęzią jest też współpraca kulturalna, która realizowana jest na różnych szczeblach rządowych oraz samorządowych, a także w ramach działalności NGO (Organizacje pozarządowe). Znajomość języka niemieckiego to cenna umiejętność, dlatego nie zabraknie także chętnych do nauki, dlatego można zaangażować się także w szkolenia kadr polskich firm lub po prostu zostać belfrem.
ul. Stwosza 55
80-952 Gdańsk
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->