Student Filologii portugalskiej uzyska podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk (głównie humanistycznych) oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii. Pozna również podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka portugalskiego oraz nauk formalnych. Jednak przede wszystkim filologia portugalska to intensywna nauka języka obcego. Po zakończeniu studiów absolwent płynnie posługuje się językiem portugalskim.

W trakcie studiów:

Program na Filologii portugalskiej obejmuje nastepujące zagadnienia:
- Gramatyka opisowa języka portugalskiego (morfoskładnia)
- Literatura portugalska (od średniowiecza do klasycyzmu)
- Historia i kultura Brazylii
- Teoria komunikacji
- Wprowadzenie do akwizycji języków obcych
- Filozofia
- Technologie informacyjne
- Drugi język iberyjski
- Historia literatury brazylijskiej
- Gramatyka kontrastywna
- Historia języka portugalskiego i jego odmian

Po studiach:
Studia na kierunku Filologia portugalska przygotowują do pracy w urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami portugalskojęzycznymi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce (tradycyjnej, etnologicznej, pielgrzymkowej). Można znaleźć zatrudnienie w charakterze tłumacza dla instytucji europejskich i o zasięgu globalnym.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->