Do niedawna studia filologiczne w zakresie języka angielskiego były wybierane głównie przez przyszłych nauczycieli. Dziś sytuacja jest inna. Rynek pracy potrzebuje ludzi świetnie mówiących i piszących po angielsku. Pracodawcy wiedzą już, że nie da się bez ponoszenia znacznych kosztów nauczyć języka angielskiego zwykłego pracownika. Można natomiast w ciągu kilku miesięcy nauczyć filologa podstaw biznesu, tak by został on sprawnym managerem. Język angielski jest najbardziej powszechnym językiem techniki, nauki, sztuki czy kultury. Zapraszamy do dalszej lektury.


Dwie metody rozpoczęcia nauki na Filologii angielskiej

Aby zacząć studia nad językiem angielskim, nie trzeba wcale być biegłym w języku Shakespere'a tuż po maturze. Istnieją bowiem uczelnie gotowe przyjmować kandydatów, którzy będą kształtować swoje umiejętności językowe "od zera". Oczywiście można także wybrać studia, które wymagają dość znacznych przygotowań. Rekrutacja na Filologię angielską w takich uczelniach opiera się na liście rankingowej, która uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych z języka angielskiego oraz ewentualnie punkty, uzyskane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jakie są najistotniejsze elementy wiedzy filologa angielskiego?

Początek studiów może okazać się dość trudnym doświadczeniem, dla ludzi nieprzywykłych do intensywnego kształcenia językowego. Studenci, obok przedmiotów ogólnoakademickich muszą oswoić się z szybkim przyswajaniem zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Studia językowe to także lektura najważniejszych dzieł literackich, danego obszaru kulturowego. Ważnym elementem kształcenia jest też historia języka angielskiego oraz gramatyka historyczna. Filologia angielska to studia, które pozwalają zanurzyć się w świat języka angielskiego. Dzięki temu nauka przebiega w sposób szybki i naturalny.

Anglista na rynku pracy

Studia językowe to przepustka nie tylko do etatów nauczycielskich i instruktorskich. Wykształcony filolog znajdzie dla siebie miejsce w różnorakich sektorach życia gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie istotne są kontakty międzynarodowe, istnieje zapotrzebowanie na ludzi posługującymi się dojrzałą angielszczyzną. Dzięki swoim umiejętnościom językowym, potrafią oni stworzyć dobry klimat, odczytywać wiadomości ukryte między wierszami oraz wychwytywać wieloznaczności biznesowego języka.
al. Grunwaldzka 238a
80-266 Gdańsk
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->